Voorlichting

Wij organiseren regelmatig een:open dag ph en fz

  • Avond voor belangstellenden
    24-11-15 – Open Comparitie – Voor belangstellenden met Bst PH – “Vrijmetselarij: wat doet het met mij?”
  • Dag van de Vrijmetselarij

U kunt contact opnemen met de commissie Voorlichting van de Loge: