Dag van de Vrijmetselarij 2016

Op zaterdag 10 september houdt de vrijmetselaarsloge in Assen een open dag.
Deze Dag van de Vrijmetselarij valt samen met de landelijke Open Monumentendag.
Het thema dit jaar is “Iconen en Symbolen” voor de landelijke Dag van de Vrijmetselarij, maar ook de Open Monumentendag heeft dit als thema!  Symbolen en vrijmetselarij zijn nauw met elkaar verweven, denk daarbij aan het overbekende logo van de vrijmetselarij, de Passer en Winkelhaak, twee gereedschappen uit de tijd dat de vrijmetselaars nog als gilde actief was bij de kathedralenbouw en waar de Vrijmetselarij ook zijn ontstaan heeft te danken aan de kathedraalbouwers en steenhouwers. Nu staat het gereedschap Passer symbool voor het geven en ontvangen en de winkelhaak staat symbool voor de rechte verhouding die er moet zijn tussen de mensen. Maar er zijn veel meer symbolen binnen de vrijmetselarij die grofweg in twee categorieën zijn onder te verdelen, de bouwsymboliek waar de passen en winkelhaak onder vallen en de licht symboliek zoals de zon, maan en sterren. Deze symbolen zijn allemaal terug te vinden in onze “ Tempel” , liever spreken wijzelf van werkplaats en die is uiteraard tijdens de open dag vrij toegankelijk. Binnen de vrijmetselarij heeft het werken aan de ruwe steen in de steenhouwersgilden in de loop van de eeuwen plaatsgemaakt voor levensbeschouwelijk werken aan je eigen ruwe steen. Bouw- en licht symboliek zijn nog steeds ook in onze tijd de thema’s binnen de vrijmetselarij waarmee de leden zoeken naar persoonlijke groei om zo een bijdrage te leveren aan een betere maatschappij gebaseerd op wederzijds respect. De vrijmetselarij biedt een plek voor alle mensen ongeacht hun religie, rang en stand, cultuur, kleur of taal.
Leden van de loge laten op verschillende wijzen zien hoe symbolen en iconen in hun werk tot uitdrukking komen.
Graag staan zij u persoonlijk te woord om uw vragen te beantwoorden.
Ons logegebouw is gevestigd aan de Esstraat 43a te Assen en is op zaterdag
10 september geopend tussen 10:30 uur en 16:00 uur.
Het is een unieke kans om kennis te maken met de werkwijze van de vrijmetselarij.
U bent van harte welkom!

OpenDagVrijmetselarijAssen2014_1 - verkleind

Vrijmetselaren: wat doen ze nou eigenlijk en merken wij daar wat van?