Spinoza Lezing 20 april 2017

April 2017 is landelijk uitgeroepen tot de maand van de filosofie.

In Assen is een lokale werkgroep aan het werk om hier in april 2017 uiting aan te geven door het organiseren van diverse bijeenkomsten met uiteenlopende thema’s.

Als Vrijmetselaarsloge willen we hierbij aansluiten met een lezing over Baruch Spinoza en Ludwig Josef Johann Wittgenstein.

Spinoza (1632 – 1677): Nederlands filosoof, wiskundige, politiek denker en lenzenslijper uit de vroege verlichting.

Wittgenstein (1889 – 1951): Oostenrijks-Britse filosoof. Heeft veel bijgedragen aan de taalfilosofie en aan de grondvesten van de logica. Leverde ook bijdragen aan de filosofie van de wiskunde en de filosofie van de geest.

 

De lezing vindt plaats in ons logegebouw aan de Esstraat 43a te Assen.

U wordt hierbij van harte uitgenodigd om deze openbare bijeenkomst bij te wonen.

Mocht er in uw kennissen- of familiekring ook belangstelling bestaan voor dit onderwerp, ook zij zijn van harte welkom.

 

Datum:            donderdag 20 april 2017.

Aanvang:        20.00 uur, gebouw open vanaf 19.30 uur.

Spreker:          de heer Cees van Dam.

 

De toegang en de koffie zijn gratis.

Overige consumpties tegen kostprijs.

 

Zou u ons willen meedelen of wij op uw komst mogen rekenen, en zo ja met hoeveel personen.

 

Met vriendelijke groet.

Vrijmetselaarsloge Moed en Volharding,

Commissie Voorlichting,

Henk Hesselink.

Email: henk.roely.hesselink@hetnet.nl